Στοιχεία

Επικοινωνίας

Λεωφ. Κηφισίας 23, 115 23 Αθήνα

Tel:  210-8035430

Fax: 210-8035430

Email: rkrattorenysatlaw@gmail.com

Προσωπικά emails : 

dreklos@otenet.gr

melkostakopoulou@gmail.com

vaggelis.rizos@yahoo.com