Δικηγορικό Γραφείο 

Δημήτριος Ι. Ρεκλός

Μελίνα Δ. Κωστακοπούλου

Ευάγγελος Αθ. Ρίζος

 

 

Σχετικά με εμάς

Έχοντας μακρά εμπειρία και επαγγελματική σχέση δεκαετιών ο κάθε ένας στον τομέα του, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να δημιουργήσουμε μία ισχυρή ενότητα, με πληρότητα ανταπόκρισης σε όλους τους τομείς του δικαίου με διαρκή εποπτεία των τάσεων της Νομολογίας και παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων. Εστιάζουμε στην προστασία των δικαιωμάτων του πελάτη, στην ταχύτητα της νομικής μας παρέμβασης, στην επίτευξη της οικονομικότερης λύσης και πάντοτε στη συνεχή συνεργασία και ενημέρωση του πελάτη.

 

Η ομάδα μας

reklos_edited.jpg
Δημήτριος Ι. Ρεκλός
Δικηγόρος

Αστικό δίκαιο στο πλήρες εύρος του (Εμπορικό, Εταιρείες, Εργατικό, Μισθώσεις, Αυτοκινητικές Υποθέσεις)

Διοικητικό δίκαιο στο πλήρες εύρος του (προσφυγές, διαφορές ΚΕΔΕ, ακυρωτικές, απαλλοτριώσεις, πολεοδομικές, φορολογικές υποθέσεις, υποθέσεις δημοσιουπαλληλικού κώδικα).

Μακρά Δικαστηριακή πείρα σε όλα τα ανωτέρω πεδία.

Νομικός σύμβουλος σε πληθώρα νομικών προσώπων.

Μέλος του ΔΣΑ

kostak.JPG
Μελίνα Δ. Κωστακοπούλου
Δικηγόρος

Παροχή νομικών συμβουλών σε εταιρίες σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, αναφορικά με τη σύσταση, την καθημερινή λειτουργία, τη λύση εταιριών, την ίδρυση θυγατρικών και υποκαταστημάτων, τη σύνταξη και επεξεργασία εταιρικών συμβάσεων (καταστατικά, συμφωνίες μετόχων, συμβάσεις αγοραπωλησίας μετοχών κλπ.), τη σύνταξη πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ., το νομικό έλεγχο εταιριών, καθώς και το μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Σύνταξη, διαπραγμάτευση και έλεγχος εμπορικών συμβάσεων.

Έλεγχος και επεξεργασία συμβάσεων τραπεζικού δανεισμού (ομολογιακά δάνεια κλπ.). Νομικός έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων.

Μέλος του ΔΣΑ

rizos1_edited.jpg
Ευάγγελος Αθ. Ρίζος
Δικηγόρος

Ποινικό δίκαιο με μακρά δικαστηριακή εμπειρία και εκπροσώπηση εταιρικών πελατών και ιδιωτών. Αστικό δίκαιο (Εμπορικό, Μισθώσεις, Οικογενειακό).

Νομικός έλεγχος ακινήτων: έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος και βαρών, έλεγχος πολεοδομικού καθεστώτος.

Εθνικό Κτηματολόγιο: κτηματογράφηση, ενστάσεις, διόρθωση αρχικών εγγραφών και κτηματολογικών στοιχείων.

Μέλος του ΔΣΑ

 

Τομείς

Δικαίου

Εταιρικό Δίκαιο | Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων
Επίλυση Διαφορών | Αντιδικίες
Δίκαιο Περιβάλλοντος | Πολεοδομία | Χωροταξία
Διανοητική Ιδιοκτησία
Προσωπικά Δεδομένα
Φορολογικό Δίκαιο
Τραπεζικό Δίκαιο | Χρηματοδοτήσεις | Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
Δημόσια Διοίκηση | Διοικητικές Διαφορές

Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Ανταγωνισμός
Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
Εργατικό Δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο
Ακίνητα

Επικοινωνία

RKR-LAW

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφ. Κηφισίας 23, 115 23 Αθήνα

Tel:  210-8035430

Fax: 210-8035430

Email: rkrattorneysatlaw@gmail.com

6932-897822 / (Δ. Ρεκλός)

6932-460151 / (Μ. Κωστακοπούλου)

6973-012510 / (Ε. Ρίζος)

Click Here to Find Us